Monday, November 22, 2010

Crown Princesse Mathilde Honors Dutch Language

Prinses Mathilde is zaterdag in Brugge bij de viering van de dertigste verjaardag van de Nederlandse Taalunie. Prinses Máxima moet verstek laten gaan vanwege het huwelijk van prins Carlos en Annemarie Gualthérie van Weezel in Brussel op hetzelfde tijdstip.

Ter gelegenheid van de verjaardag brengt de Nederlandse Taalunie voor de allereerste keer alle landen bijeen waar het Nederlands een rol speelt. Beleidsmakers uit deze landen gaan op zoek naar samenwerking om de positie van het Nederlands in de wereld te verstevigen.

In dat proces speelt de jeugd een belangrijke rol. Daarom nodigde de Taalunie vooral jeugdige creatieve taalgebruikers uit. Het thema van het feest is: Nederlands, wereldtaal! Aan prinses Mathilde de taak de nieuwe website 'De Wereld van de Nederlandse Taal' te openen.

De Vlaamse krant Het Nieuwsblad uitte verbazing over de uitnodiging van Mathilde. 'Een Franstalige die het Nederlands moet verdedigen, is dat niet vreemd?' vroeg Het Nieuwsblad aan de Taalunie. ,,Nee", aldus Luddo Permentier van de Nederlandse Taalunie. ,,Haar Nederlands is meer dan behoorlijk en bovendien wilden we de klemtoon leggen op buitenlanders die Nederlands willen leren. In dat opzicht is ze een uitstekend voorbeeld."

No comments:

Post a Comment